Mobitelmont

Projektovanje, inženjering, montaža i održavanje telekomunikacionih sistema.

Mobitelmont

Projektovanje, inženjering, montaža i održavanje telekomunikacionih sistema.

Mobitelmont

Projektovanje, inženjering, montaža i održavanje telekomunikacionih sistema.

O Nama

Mobitelmont je osnovan u Decembru 2000,
i od tada je postao dobro funkcionišući biznis, koji opslužuje različite korisnike i učestvuje u svim velikim projektima u regionu.

Mi smo fokusirani na pružanju usluga u sektoru telekomunikacija, posebno u industriji bežičnih, optičkih i žičnih telekomunikacija gde smo poznati kao pouzdana, iskusna kvalifikovana kompanija.

Chrome

Oblasti delovanja kompanije

Telekomunikacioni sistemi

Mobilna telefonija

Fiksna telefonija

KOMUNIKACIONI SISTEMI

km
pređenih kilometara
km
kilometara kabla
zasebnih lokacija
sati na terenu

INSTALACIJE KOMUNIKACIONIH SISTEMA

Montaža telekomunikacionih sistema

Montaža antenskih sistema

Montaža koaksijalnih i optičkih kablova standardno, alpinistički i koršćenjem korpi i platformi

Montaža sistema za zaštitu od udara groma

Montaža, ispitivanje i izdavanje sertifikovanih atesta

UREĐENJE LOKACIJA

Izrada i montaža čeličnih stubova, nosača građevinski i zanatski radovi

tower

Integrisanje i montaža baznih stanica

Montaža, nadogradnja i optimizacija izrada skripti, integracija i testiranje

MONTAŽA I INTEGRACIJA RR LINKOVA

Montaža, nadogradnja i optimizacija izrada skripti, integracija i testiranje

ENERGETIKA

Montaža opreme i energetskih instalacija ispitivanje i izdavanje sertifikovanih atesta

Politika bezbednosti informacija

Mobitelmont poštuje sledeće odredbe u cilju maksimalne bezbednosti informacija
mobitelmont politika bezbednosti informacija

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Mobitelmont poštuje sledeće odredbe u cilju obezbeđenja politike kvaliteta i zaštite zdravlja i životne sredine kao i bezbednosti na radu
mobitelmont politika kvaliteta

Vizija

Mobitelmont neprestano pokušava da poboljša zadovoljstvo svojih klijenata i koristeći to zadovolstvo gradi ime svog brenda koji će koristiti razvoju poslovanja i širenju kompanije.

Misija i cilj

Predviđanje i razumevanje potreba klijenata kako bi se uspešno realizovali projekti.

Pogledajte listu Mobitelmont partnera